Aktualmente tin hopi hende ku sakamentu

Aktualmente tin hopi hende ku sakamentu

Portrait of young man sick vomiting outdoors

Dor di kiko esaki ta bini?

E por hasi daño?

Loke ta okashona sakamentu mayoria biaha ta bini dor di infekshon den e stoma òf den bo tripa. Esaki por bini tambe huntu ku diarea. Tipo di infekshon asina aki ta bini dor di virus i tambe bakteria. Por sosode ku bo a keda kontagia ku e virus òf e bakteria aki. Pero awa òf produkto nan ku bo a kome ku ta kontagia ku e bakteria aki tambe por hasi bo malu.

Sakamentu den mayoria kaso no ta hasi daño. Ora ku bo ta pasa maria e sakamentu aki por yuda pa bo kurpa por mehora. Den kaso ku bo stoma ta bashi, e stoma y e tripa mes lo rekupera riba nan propio forsa.

Kiko bo mes por hasi?

Si bo a saka na un òf mas okashon, e mihor kos ta pa bo sosega un ratu. Laga e stoma tuma un deskanso prome ku bo kome òf bebe algu.

Si na mas okashon bo tin ku saka, kousa di esaki ta ku lo bo por pèrde likido for di bo kurpa. Bebe despues di kada sinku òf dies minut un tiki awa òf un kuchara di te slap. Esei lo yuda hasi e sakamentu menos. Si bo ta mira ku esei ta yuda, bo por kuminsa bebe un kantidat un tiki mas tantu pero no ta nesesario pa bebe kada sinku òf dies minüt e ora ei.

Si akaso bo no tin apetit, esei no ta un problema. hasi esaki solamente ora ku bo tin e smak. Pa stop e sakamentu bo por traha un bebida speshal ku ORS poeder ku bo por kumpra na botika. Bebe un tiki di esaki despues di kada sinku pa dies minüt ku bo kaba di saka (si bo ta sigui saka kontinuamente).

Serka tantu mucha komo hende grandi bo mester papia ku e dòkter,si durante henter un dia nan tabata tin sakamentu y esaki no kier stòp n’i bira menos.

Leave a Reply