Category: Medical

Fèrkout

Kiko esaki ta? Fèrkout ta un inflamashon di slijmvlis nan den bo nanishi/ kanal di garganta. Pero por sosode ku e slijmvlis nan den e kanal di bo kakunbein tambe por inflama keho nan ku bo por tin ora ku bo ta fèrkout ta, nanishi sera, nistermentu, tosamentu, dolor di garganta, stèm heis y dolor di kabes. Muchanan por haña keintura tambe, pero hende mas grandi no sa sinti esaki kasi mes. Mayoria biaha fèrkout sa bai despues di unu pa tres siman di su mes. Pero serka mucha esaki por dura un tiki mas largu. Dor di kiko e…

Aktualmente tin hopi hende ku sakamentu

Dor di kiko esaki ta bini? E por hasi daño? Loke ta okashona sakamentu mayoria biaha ta bini dor di infekshon den e stoma òf den bo tripa. Esaki por bini tambe huntu ku diarea. Tipo di infekshon asina aki ta bini dor di virus i tambe bakteria. Por sosode ku bo a keda kontagia ku e virus òf e bakteria aki. Pero awa òf produkto nan ku bo a kome ku ta kontagia ku e bakteria aki tambe por hasi bo malu. Sakamentu den mayoria kaso no ta hasi daño. Ora ku bo ta pasa maria e sakamentu aki…